ייצוג זוכים וחייבים: הגשת בקשות לביצוע, התנגדות, טענת פרעתי, נקיטת פעולות נגד חייבים ועוד.