מכתב התראה טרם נקיטת הליכים, ניהול מו"מ עם הצד שכנגד, הכנת כתב תביעה או כתב הגנה לרבות כל ההליכים הנלווים וייצוג בבית משפט עד למתן פסק דין.